Zápis PODZIM 2023 - stávající plaváčci

Publikováno 30.05.2023

ZÁPIS do kurzu plavání PODZIM - VYDRÝSEK

ZÁPIS DO KURZU PLAVÁNÍ - PODZIM

Vážení a milí plaváčci,rády bychom vás pozvaly k zápisu do podzimního kurzu plavání.

 

TERMÍN  KURZU: Pondělí 4.9. 2023 - Neděle 10.12. 2023 (čtvrtek a pátek končí 14.12. a 15.12.)

V případě nenadálých událostí (uzávěry bazénu) se kurz bude adekvátně prodlužovat. 

 

NEPLAVE SE dne - NÁHRADNÍ LEKCE za státní svátky :

CT 28.09. - náhrada CT 14.12. 2022

PA 17.11. - náhrada PA 15.12. 2022 

 

TERMÍNY ZÁPISŮ:

1) Pro stávající plaváčky: Pondělí 5.6. 2022 - Neděle 11.6. 2023:

PO 14:30 - 17:00

UT 11:30 - 17:00

ST 09:30 - 17:00

CT 09:30 - 16:30

PA 09:30 - 14:30

NE 14:30 - 16:30

2) Pro nové zájemce (ti, kteří u nás nyní neplavou): pouze po emailu

Kontaktujte nás na emailové adrese plavanivydrysek@volny.cz, do mailu připište rok a měsíc narození dítěte a pokročilost (začátečník / pokročilý tzn. již v nějakém klubu organizovaně plavalo)

   

KURZOVNÉ:

Platbu, prosíme, proveďte buď hotově v době zápisů, nebo bankovním převodem do začátku kurzu. 

Vždy je ale NEJPRVE NUTNÉ přihlášení dítěte do kurzu nahlásit v době zápisů na baru nebo již nyní e-mailem na plavanivydrysek@volny.cz

 

1) základní kurzovné pro nováčky činí 6440,- Kč

2) kurzovné pro stávající plaváčky - SLEVA 50,- Kč za každý odchozený kurz, tzn. máte-li odchozené tři kurzy, sleva bude  3x50Kčze základního kurzovného a to pouze při platbě v hotovosti v termínech zápisů nikoli při pozdější platbě, bezhotovostní platbě, platbě na fakturu případně platbě přes Benefit Plus

3) sourozenecká sleva - cena pro současně plavajícího sourozence: mínus 3 lekce z plné ceny kurzovného. Slevy se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu ze slev. Tzn. sourozenec si již neodečítá další slevu za odchozené kurzy 

 

PLATBA KURZOVNÉHO:

1) V termínu zápisu v HOTOVOSTI, jestliže požadujete slevy za odchozené kurzy či příspěvek od zdravotní pojišťovny.  

2) Platba FAKTUROU bude provedena na základě VAŠÍ PŘESNÉ PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY . V objednávce musíte uvést firmu, na kterou fakturovat včetně její adresy, IČO, DIČ a dalších povinných dat, text, který má být uveden na faktuře, částka, termín kurzu, počet lekcí atd., případně vše, co daná firma kvůli proplacení požaduje.

3) BENEFITEM, BANKOVNÍM PŘEVODEM - č. účtu: 131723794/0300, do poznámky jméno a příjmení dítěte + den a čas plavání

V případě platby kurzovného bankovním převodem, Benefitem či fakturou musí být uhrazena částka v plné výši nejpozději do začátku kurzu.

Platby bankovním převodem, na fakturu nebo přes Benefit Plus oznamte na tomto emailu: plavanivydrysek@volny.cz případně u zápisů.

 

ORGANIZACE ZÁPISŮ:

Plaváčci, kteří chtějí v plavání pokračovat, se přihlásí V DEN své standardní lekce nebo lze zaslat již nyní přihlášku do kurzu e-mailem na plavanivydrysek@volny.cz se jménem a příjmením plaváčka, dnem i časem lekce případně s požadavky na změnu. Zápis se týká i dětí, které požadují změnu ve dni, čase či změnu instruktorky. Tyto děti v daném týdnu zaplatí kurzovné a své požadavky napíší nyní mailem či sdělí u zápisu (prozatím budou zapsáni do stávajícího času, po skončení zápisu jim budou mailem nabídnuty veškeré volné termíny pro odpovídající věk a pokročilost s informací, kdo lekci vede). Své žádosti se změnami můžete zasílat okamžitě, odpovídat na ně ale můžeme až po skončení zápisu. 

 

Prosíme všechny zájemce o další kurz o včasné zapsání. Je důležité si místo rezervovat zejména maminky kamarádky, které chtějí spolu do lekce či sourozenci, kteří chtějí plavat po sobě! Upozorňujeme, že budeme otvírat pouze skupinky, kde budou nahlášeny tři a čtyři děti. Lekce, kde budou pouze dva plaváčci, budeme slučovat a dostanete k výběru nové termíny. Připomínáme, že děti samostatně plavající (děti cca školkový věk) budou na bazénu bez doprovodu - ukázkové lekce budou oznámeny v Auksysu a na našem webu. Tyto děti si instruktorka přebírá v šatně a tam je i předá. Zároveň prosíme i rodiče dětí, které v plavání pokračovat nebudou, aby nám tuto skutečnost taktéž sdělili.

Platba v hotovosti (s možností odečtu slevy za odchozené kurzy) musí být uskutečněna POUZE v termínu zápisů.

V těchto dnech bude v kavárně k dispozici osoba k tomuto určená. Následující týdny již nebudou platby v hotovosti přijímány z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR).

 

NÁHRADA OMLUVENÝCH LEKCÍOmluvené lekce, které si nestihnete nahradit do konce současného kurzu, převádíme POUZE pokračujícím plaváčkům, kteří budou mít zaplacené kurzovné, tzn. máte-li k převodu např. 2lekce, budete si při splnění podmínek (zaplacené kurzovné na následující kurz a lekce byly včasně omluvené a nenahrazené) převést. O tyto lekce se však kurzovné NEPONIŽUJE. Např.: pokud budete mít k převodu 2omluvené lekce, budete moci v dalším kurzu odplavat 14+2 lekce. Kurzovné bude ve výši 14ti lekcí mínus případná sleva za odchozené kurzy či sourozenecká sleva.Ostatní "nepokračující děti" si musí všechny lekce odchodit do oficiálního konce svého kurzu tedy do 30.6. 2023. NIKOMU z nepokračujících plaváčků nebude umožněno si lekce vybrat v následujících kurzech viz provozní řád.

 

Pokud se při zápisech nezapíšete včas, musíme to brát jako odhlášení z kurzu a veškeré vaše osobní údaje budou po doběhnutí kurzu vymazány a tím pádem nebudeme schopny dohledat posléze  počet kurzů k vypočítání slevy. Moc vás tedy prosíme vždy o včasný zápis. Nově tedy:

PŘIHLÁŠENÍ - do kurzu  mailem nebo osobně při zápisech v den konání vaší lekce - jednotlivě u stolečku v kavárně.

ODHLÁŠENÍ - všichni, kteří se nyní nepřihlásí v daném termínu, budou automaticky odhlášeni a vymazáni po ukončení stávajícího kurzu z databáze. Prosíme všechny plaváčky, kteří chtějí jen vynechat kurz, hlavně maminky těhulky, ať nás kontaktují e-mailem s předběžnou domluvou o návratu, abychom vás mohli v systému ponechat a zachovat vám tak i veškeré výhody. Musíme to však mít písemnou formou.

Dále je nutné pro zachování vašich dat včas zaplatit kurzovné.

Hezký týden a krásné plavání

Radka ProkopováVydrýsek

Poptávka