Zápis:podzim 2020

Publikováno 15.06.2020

ZÁPIS DO KURZU PLAVÁNÍ: kurz PODZIM pondělí 5.10. 2020 - pátek 18.12. 2020

Vážení a milí plaváčci,

rády bychom vás pozvaly k zápisu do podzimního kurzu plavání.

 

TERMÍN KURZŮ:

začátek kurzu pondělí 5.10. 2020, konec kurzu pátek 18.12. 2020

 

TERMÍNY ZÁPISŮ pro nové zájemce (ti, kteří u nás nyní neplavou):

pouze po emailu - kontaktujte nás na emailové adrese plavanivydrysek@volny.cz, do mailu připište rok a měsíc narození dítěte a pokročilost (začátečník / pokročilý tzn.již v nějakém klubu organizovaně plavalo)

 

TERMÍNY ZÁPISŮ pro stávající plaváčky: 29.6. Pondělí - 3.7. 2020 Pátek v časech:

PO 14:30 - 17:00

UT 09:30 - 17:00

ST 09:30 - 16:30

CT 09:30 - 17:00

PA 09:30 - 14:30

Pro rodiče, kteří se nemohou v době zápisu dostavit k uhrazení kurzovného, budou určeny náhradní termíny platby a to:

PA 26.6. mezi 9:30-14:30

PO 6.7. mezi 14:30-17:00

Je nutné ale plaváčky nejprve přihlásit mailem ještě před uskutečněním hotovostní platby v náhradním termínu. Přihlásit se lze již nyní přes mail plavanivydrysek@volny.cz nebo osobně v oficiálních termínech zápisů - tedy 29.6.- 3.7. 2020 u baru.

Náhradní termín platby slouží pouze pro již přihlášené plaváčky.

 

NÁHRADY LEKCÍ A STÁTNÍ SVÁTKY:

28.10. středa - PLAVEME

17.11. úterý - PLAVEME

ORGANIZACI ZÁPISŮ:

Plaváčci, kteří chtějí v plavání pokračovat, se přihlásí V DEN své standardní lekce nebo lze zaslat již nyní přihlášku do kurzu emailem na plavanivydrysek@volny.cz se jménem a příjmením plaváčka, dnem i časem lekce případně s požadavky na změnu.

Platba v hotovosti (s možností odečtu slevy za odchozené kurzy) musí být však uskutečněna POUZE v termínu zápisů tedy 29.6.-3.7. 2020 nebo v náhradních termínech 26.6. a 6.7. 2020  (pro rodiče, kteří budou v daný týden mimo město a nemohou si zajistit blízkou osobu, která by kurzovné v hotovosti uhradila). V tomto případě je nutné ale plaváčky nejprve přihlásit mailem ještě před uskutečněním hotovostní platby. Náhradní termín platby slouží pouze pro již přihlášené plaváčky.

V těchto dnech bude v kavárně k dispozici osoba k tomuto určená. Následující týdny již nebudou platby v hotovosti přijímány z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR).

 

Pokud se při zápisech nezapíšete včas, musíme to brát jako odhlášení z kurzu a veškeré vaše osobní údaje budou po doběhnutí kurzu vymazány a tím pádem nebudeme schopny dohledat posléze  počet kurzů k vypočítání slevy. Moc vás tedy prosíme vždy o včasný zápis. Nově tedy:

PŘIHLÁŠENÍ - do kurzu  mailem nebo osobně při zápisech v den konání vaší lekce - jednotlivě u stolečku v kavárně.

ODHLÁŠENÍ - všichni, kteří se nyní nepřihlásí v daném termínu, budou automaticky odhlášeni a vymazáni po ukončení stávajícího kurzu z databáze. Prosíme všechny plaváčky, kteří chtějí jen vynechat kurz, hlavně maminky těhulky, ať nás kontaktují e-mailem s předběžnou domluvou o návratu, abychom vás mohli v systému ponechat a zachovat vám tak i veškeré výhody. Musíme to však mít písemnou formou.

Dále je nutné pro zachování vašich dat včas zaplatit kurzovné.

 

Zápis se týká i dětí, které chtějí změnu ve dni, čase či změnu instruktorky. Tyto děti v daném týdnu zaplatí kurzovné a své požadavky napíší nyní mailem či sdělí u zápisu (prozatím budou zapsáni do stávajícího času). Své žádosti se změnami můžete zasílat okamžitě, odpovídat na ně ale můžeme až po skončení zápisu. Budou vám nabídnuty veškeré volné termíny pro váš věk a pokročilost s informací, kdo lekci vede. Prosíme všechny zájemce o další kurz o včasné zapsání. Je důležité si místo rezervovat zejména maminky kamarádky, které chtějí spolu do lekce či sourozenci, kteří chtějí plavat po sobě! Z tohoto důvodu prosíme i plaváčky, kteří již s námi pokračovat nebudou v dalším kurzu, aby nám mailem tuto skutečnost oznámili. Předem děkujeme.

Upozorňujeme, že budeme otvírat pouze skupinky, kde budou nahlášeny tři a čtyři děti. Lekce, kde budou pouze dva plaváčci, budeme slučovat a dostanete k výběru nové termíny. Připomínáme, že děti samostatně plavající budou na bazénu bez doprovodu - ukázkové lekce budou oznámeny v Auksysu a na našem webu. Děti si instruktorka přebírá v šatně a tam je i předá.

 

KURZOVNÉ:

Kurz PODZIM bude mít 11 lekcí - lekce stojí 368,- Kč tedy 4048,-Kč. Po domluvě je možné kurzovné zaplatit tentokrát i zálohově. V termínech zápisů je třeba složit zálohu ve výši 2500Kč, doplatek pak následně v prvním týdnu plavání Podzimního kurzu (5.-9.10.2020).

 

1) základní kurzovné pro nováčky činí 4048,- Kč

2) kurzovné pro stávající plaváčky - SLEVA 50,- Kč za každý odchozený kurz (tzn. máte-li odchozené tři kurzy, sleva bude  3x50Kč, zaplatíte tedy 3898,-Kč) POUZE PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI v termínech zápisů nikoli při pozdější platbě, bezhotovostní platbě, platbě na fakturu případně platbě přes Benefit Plus

3) sourozenecká sleva: mínus 3 lekce z kurzovného za sourozence tj. sleva 1104,- Kč, kurzovné pro druhého sourozence tedy činí 2944,- Kč. Slevy se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu ze slev. Tzn. sourozenec si již neodečítá další slevu za odchozené kurzy 

 

PLATBA

1) Kurzovné je třeba uhradit v termínu zápisu v HOTOVOSTI, jestliže požadujete slevy za odchozené kurzy či příspěvek od zdravotní pojišťovny. 

Platby bankovním převodem, na fakturu nebo přes Benefit Plus oznamte na tomto e-mailu: plavanivydrysek@volny.cz případně u zápisů. 

 

2) Platba FAKTUROU bude provedena na základě VAŠÍ PŘESNÉ PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY. V objednávce musíte uvést FIRMU, na kterou fakturovat včetně její adresy, IČO, DIČ a dalších povinných dat, text, který má být uveden na faktuře, částka, termín kurzu, počet lekcí atd, případně vše, co daná firma kvůli proplacení požaduje.

 

3) Bankovním převodem: 

č. účtu: 131723794/0300, do poznámky jméno a příjmení dítěte + den a čas plavání

V případě platby kurzovného bankovním převodem musí být uhrazena částka v plné výši - tedy 4048,- Kč.

Připomínáme, že Auksys je nastaven na blokování nezaplacených lekcí, tzn. pokud platba kurzu nebude uhrazena, lekce se vám v lednu neotevřou a místo si bude moci zarezervovat náhrada. Systém umí přiřadit bezhotovostní platbu pouze v plné výši kurzovného, proto slevy uplatňujte pouze při hotovostní platbě. V případě, že na konto přijde jenom částečná úhrada, budete systémem vyzváni k doplatku. Platba přes Benefit Plus, fakturou, či bankovním převodem musí činit 4048Kč.

 

NÁHRADA OMLUVENÝCH LEKCÍOmluvené lekce, které si nestihnete nahradit do konce současného kurzu, převádíme POUZE pokračujícím plaváčkům, kteří budou mít zaplacené kurzovné, tzn. máte-li k převodu např. 2lekce, budete si při splnění podmínek (zaplacené kurzovné na následující kurz a lekce byly včasně omluvené a nenahrazené) převést. O tyto lekce se však kurzovné NEPONIŽUJE.Např.: pokud budete mít k převodu 2omluvené lekce, zimní kurz bude mít 13lekcí, budete moci v zimním kurzu odplavat 13+2lekce. Kurzovné bude ve výši 13ti lekcí mínus případná sleva za odchozené kurzy či sourozenecká sleva.Ostatní "nepokračující děti" si musí všechny lekce odchodit do oficiálního konce svého kurzu tedy do 2.10. 2020. NIKOMU z nepokračujících plaváčků nebude umožněno si lekce vybrat v následujících kurzech.

 

Hezký týden a krásné plavání přeje Váš Vydrýsek

Poptávka