Zápis :letní intenzivní výukový kurz

Publikováno 15.06.2020

Letní intenzivní kurz plavání

Vážení a milí plaváčci.

Kurzovné se bude hradit v hotovosti v době zápisů do podzimního kurzu Říjen - Prosinec, který bude probíhat 26.6. - 6.7. 2020.

Nováčci kurzovné uhradí v den první lekce.

 

Předpokládané časy plavání v Letním kurzu (uvádíme začátky lekcí):

PO 14:00 - 16:30

UT 14:00 - 16:30

ST 09:30 - 11:30

CT 09:30 - 11:30 a 14:00 - 16:30

Uvedené časy můžeme na základě vašich upřesněných požadavků operativně změnit. Druhý týden bude mít stejné rozložení hodin i lekcí.

 

První týden lekce povede instruktorka Radka, druhý plavací teta Jana. V tomto kurzu nebude možné nahrazovat lekce z kurzů předcházejících či probíhajících. V Letním intenzivním kurzu budou moci plavat pouze děti, které se do něho přihlásí a uhradí kurzovné.

 

Co udělat pro přihlášení dítěte na Letní kurz?

 

Nejprve je třeba zaslat email na adresu info@carpediemflora.cz, v němž potvrdíte svůj zájem o kurz, vyplníte a uvedete:

- jméno a příjmení plaváčka

- měsíc a rok narození

- pokročilost dítěte: začátečník / pokročilý / plave bez rodičů

- předběžný zájem o: dopolední / odpolední / mix lekcí

 

Na základě zjištěného zájmu o plavání, množství dětí a věkového rozpětí, budou vytvořeny rozpisy lekcí podle věkových kategorií a dovedností. S těmito konkrétními časy budete seznámeni panem Horákem, který všechny zájemce obešle emailem. Následně si rodič vybere 5 konkrétních termínů (tzn. den i čas) v uvedených dvou plavacích týdnech (např. v prvním týdnu tři termíny a v druhém dva, nebo v prvním jeden termín a v druhém čtyři atd.) a zašle je na email info@carpediemflora.cz

Jestliže vámi vybrané termíny budou ještě volné, obdržíte Rezervační mail. V případě, že bude některý termín obsazen, bude vás pan Horák kontaktovat a společně vyberete termín nový. Termíny objednávejte co nejdříve, budeme je přidělovat podle pořadí, v jakém přišly odpovědi zpět.

 

Kontaktní údaje:

Horák Jan

tel.: 728 058 831

e-mail: info@carpediemflora.cz

 

Přejeme krásné letní plavání a mnoho zážitků ve vodě.

 

Váš Vydrýsek

Poptávka