Zápis JARO - stávající plaváčci

Publikováno 27.02.2022

ZÁPIS DO KURZU PLAVÁNÍ - JARO

Vážení a milí plaváčci,

rády bychom vás pozvaly k zápisu do jarního kurzu plavání.

TERMÍN KURZU:pátek 1.4. 2022 - pátek 1.7. 2022

V případě nenadálých událostí (uzávěry bazénu) se kurz bude adekvátně prodlužovat. 

 

NÁHRADNÍ LEKCE za státní svátky v podzimním kurzu: nejsou

PA 15.4. Velikonoční pátek - náhrada PA 1.4.

PO 18.4. Velikonoční pondělí - náhrada NE 3.4.

 

TERMÍNY ZÁPISŮ:

 

1) Pro nové zájemce (ti, kteří u nás nyní neplavou): pouze po emailu

Kontaktujte nás na emailové adrese plavanivydrysek@volny.cz, do mailu připište rok a měsíc narození dítěte a pokročilost (začátečník / pokročilý tzn. již v nějakém klubu organizovaně plavalo)

 

2) Pro stávající plaváčky: pondělí 28.2. 2022 - pátek 4.3. 2022:

PO 14:30 - 17:00

UT 09:30 - 17:00

ST 09:30 - 17:00

CT 09:30 - 16:30

PA 09:30 - 14:30

 

3) Náhradní termíny pro platby: PO-CT 12.-15.3. mezi 9:30-13:00

Pro rodiče stávajících plaváčků, kteří se nemohou v době zápisu dostavit k uhrazení kurzovného

Náhradní termín pro platby slouží pouze pro již přihlášené plaváčky! Je nutné tedy plaváčka nejprve přihlásit mailem ještě před uskutečněním hotovostní platby v náhradním termínu. Přihlásit se lze již nyní přes mail plavanivydrysek@volny.cz nebo osobně v oficiálních termínech zápisů u baru.

   

KURZOVNÉ:

Kurz ZIMA: počet lekcí 13lekcí, lekce stojí 414Kč, kurzovné činí  5382,-Kč

Platbu proveďte buď hotově v době zápisů, nebo bankovním převodem do začátku kurzu. 

Vždy je ale NEJPRVE NUTNÉ přihlášení dítěte do kurzu nahlásit v době zápisů na baru nebo již nyní e-mailem na plavanivydrysek@volny.cz

 

1) základní kurzovné pro nováčky činí 5382,- Kč

2) kurzovné pro stávající plaváčky - SLEVA 50,- Kč za každý odchozený kurz, tzn. máte-li odchozené tři kurzy, sleva bude  3x50Kčze základního kurzovného a to pouze při platbě v hotovosti v termínech zápisů nikoli při pozdější platbě, bezhotovostní platbě, platbě na fakturu případně platbě přes Benefit Plus

3) sourozenecká sleva - cena pro současně plavajícího sourozence: mínus 3 lekce z plné ceny kurzovného. Slevy se nesčítají, lze uplatnit pouze jednu ze slev. Tzn. sourozenec si již neodečítá další slevu za odchozené kurzy 

 

PLATBA KURZOVNÉHO:

1) V termínu zápisu v HOTOVOSTI, jestliže požadujete slevy za odchozené kurzy či příspěvek od zdravotní pojišťovny.  

2) Platba FAKTUROU bude provedena na základě VAŠÍ PŘESNÉ PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY. V objednávce musíte uvést FIRMU, na kterou fakturovat včetně její adresy, IČO, DIČ a dalších povinných dat, text, který má být uveden na faktuře, částka, termín kurzu, počet lekcí atd., případně vše, co daná firma kvůli proplacení požaduje.

3) BANKOVNÍM PŘEVODEM - č. účtu: 131723794/0300, do poznámky jméno a příjmení dítěte + den a čas plavání

 

V případě platby kurzovného bankovním převodem, Benefitem či fakturou musí být uhrazena částka v plné výši.

Platby bankovním převodem, na fakturu nebo přes Benefit Plus oznamte na tomto emailu: plavanivydrysek@volny.cz případně u zápisů.

 

Připomínáme, že Auksys je nastaven na blokování nezaplacených lekcí, tzn. pokud platba kurzu nebude uhrazena, lekce se vám neotevřou a místo si bude moci zarezervovat náhrada. Systém umí přiřadit bezhotovostní platbu pouze v plné výši kurzovného, proto slevy uplatňujte pouze při hotovostní platbě. V případě, že na konto přijde jenom částečná úhrada, budete systémem vyzváni k doplatku. Platba přes Benefit Plus, fakturou, či bankovním převodem musí být v plné výši (beze slev).

ORGANIZACE ZÁPISŮ:

Plaváčci, kteří chtějí v plavání pokračovat, se přihlásí V DEN své standardní lekce nebo lze zaslat již nyní přihlášku do kurzu e-mailem na plavanivydrysek@volny.cz se jménem a příjmením plaváčka, dnem i časem lekce případně s požadavky na změnu. Zápis se týká i dětí, které požadují změnu ve dni, čase či změnu instruktorky. Tyto děti v daném týdnu zaplatí kurzovné a své požadavky napíší nyní mailem či sdělí u zápisu (prozatím budou zapsáni do stávajícího času). Své žádosti se změnami můžete zasílat okamžitě, odpovídat na ně ale můžeme až po skončení zápisu. Budou vám nabídnuty veškeré volné termíny pro váš věk a pokročilost s informací, kdo lekci vede. Prosíme všechny zájemce o další kurz o včasné zapsání. Je důležité si místo rezervovat zejména maminky kamarádky, které chtějí spolu do lekce či sourozenci, kteří chtějí plavat po sobě! Upozorňujeme, že budeme otvírat pouze skupinky, kde budou nahlášeny tři a čtyři děti. Lekce, kde budou pouze dva plaváčci, budeme slučovat a dostanete k výběru nové termíny. Připomínáme, že děti samostatně plavající (děti cca školkový věk) budou na bazénu bez doprovodu - ukázkové lekce budou oznámeny v Auksysu a na našem webu. Tyto děti si instruktorka přebírá v šatně a tam je i předá. Zároveň prosíme i rodiče dětí, které v plavání pokračovat nebudou, aby nám tuto skutečnost taktéž sdělili.

 

Platba v hotovosti (s možností odečtu slevy za odchozené kurzy) musí být uskutečněna POUZE v termínu zápisů tedy  nebo v náhradních termínech (pro rodiče, kteří budou v daný týden mimo město a nemohou si zajistit blízkou osobu, která by kurzovné v hotovosti uhradila). V tomto případě je nutné ale děti nejprve přihlásit mailem ještě před uskutečněním hotovostní platby. Náhradní termín platby slouží pouze pro již přihlášené plaváčky!

V těchto dnech bude v kavárně k dispozici osoba k tomuto určená. Následující týdny již nebudou platby v hotovosti přijímány z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR).

    

NÁHRADA OMLUVENÝCH LEKCÍ Omluvené lekce, které si nestihnete nahradit do konce současného kurzu, převádíme POUZE pokračujícím plaváčkům, kteří budou mít zaplacené kurzovné, tzn. máte-li k převodu např. 2lekce, budete si při splnění podmínek (zaplacené kurzovné na následující kurz a lekce byly včasně omluvené a nenahrazené) převést. O tyto lekce se však kurzovné NEPONIŽUJE. Např.: pokud budete mít k převodu 2omluvené lekce, zimní kurz bude mít 13lekcí, budete moci v jarním kurzu odplavat 13+2 lekce. Kurzovné bude ve výši 13ti lekcí mínus případná sleva za odchozené kurzy či sourozenecká sleva. Ostatní "nepokračující děti" si musí všechny lekce odchodit do oficiálního konce svého kurzu tedy do 25.3. 2022. NIKOMU z nepokračujících plaváčků nebude umožněno si lekce vybrat v následujících kurzech viz provozní řád.

   

Pokud se při zápisech nezapíšete včas, musíme to brát jako odhlášení z kurzu a veškeré vaše osobní údaje budou po doběhnutí kurzu vymazány a tím pádem nebudeme schopny dohledat posléze  počet kurzů k vypočítání slevy. Moc vás tedy prosíme vždy o včasný zápis. Nově tedy:

PŘIHLÁŠENÍ - do kurzu  mailem nebo osobně při zápisech v den konání vaší lekce - jednotlivě u stolečku v kavárně.

ODHLÁŠENÍ - všichni, kteří se nyní nepřihlásí v daném termínu, budou automaticky odhlášeni a vymazáni po ukončení stávajícího kurzu z databáze. Prosíme všechny plaváčky, kteří chtějí jen vynechat kurz, hlavně maminky těhulky, ať nás kontaktují e-mailem s předběžnou domluvou o návratu, abychom vás mohli v systému ponechat a zachovat vám tak i veškeré výhody. Musíme to však mít písemnou formou.

 

Dále je nutné pro zachování vašich dat včas zaplatit kurzovné.

Hezký týden a krásné plavání Vydrýsek

   

Poptávka